MyAlcon | Sverige

Denna sida är tillgänglig på engelska. Välj nedan för andra länder.

MyAlcon | Country

This page is available in English. Select below for other countries.

MyAlcon Global Sites

Americas

     Canada - English / Français

     United States - English

 
Europe / Middle East / Africa
     United Kingdom - English

     Germany - Deutsch

     Switzerland - Deutsch

     Norway - Norwegian

     Sweden - Swedish

     Denmark - Danish

     Finland - Finnish

 
Asia Pacific
     India - English

     Japan - Japanese
 

COMING SOON

Americas
     Brazil
     Mexico
     Colombia
     Chile
     Argentina
     Ecuador
     Peru
     Uruguay
 
Europe / Middle East / Africa
     Spain
     Italy
     France

 

Asia Pacific
     South Korea
     China
     Hong Kong
     Singapore

Artiklar och nyheter

 

En del av Alcons uppdrag är att stödja ögonvårdspersonal med den senaste informationen och forskningen.

Artificiell intelligens och torra ögonsjukdomar


Hur underlättar artificiell intelligens vid diagnos av torra ögonsjukdomar?

 

Denna video kapslar in användningen av AI-system i DED-forskning och dess framtida tillämpningar i framtiden.

monitor with video

Aerobisk träningens effekter på tårsekretion och tårfilmsstabilitet hos patienter med torra ögon

 

Aeroba träningsprogram ökar aerobisk kapacitet och uthållighet, vilket förbättrar livskvaliteten.2

 

Lägre nivåer av fysisk aktivitet, inklusive stillasittande beteenden och användning av VDT, visade sig vara signifikant relaterade till högre prevalens av DED.3

 

Det har visat sig att aerobisk träning främjar tårsekretion och förbättrar tårfilmens stabilitet hos patienter med torra ögon.4

people at the gym

DEWSII och dess rekommendation


För att nå global konsensus rörande de många aspekterna av torra ögon så publicerade Tear Film & Ocular Surface Society rapporten DEWSII under 2017. I den här artikeln ger vi dig en sammanfattning av rapporten och dess huvudsakliga lärdomar.

Lär dig mer om de två primära lagren av tårfilmen som är relevanta för att identifiera patienters brist på tårar, och de tre typer av torra ögon som denna brist orsakar. Vi presenterar också hur du bäst diagnosticerar dina patienter med torra ögon.

Opthamologist checking patient's eyes

References:

 

  1. Moshirfar, M., West, W.B. & Marx, D.P. Face Mask-Associated Ocular Irritation and Dryness. OphthalmolTher(2020). https://doi.org/10.1007/s40123-020-00282-6