MyAlcon | Sverige

Denna sida är tillgänglig på engelska. Välj nedan för andra länder.

MyAlcon | Country

This page is available in English. Select below for other countries.

MyAlcon Global Sites

Americas

     Canada - English / Français

     United States - English

 
Europe / Middle East / Africa
     United Kingdom - English

     Germany - Deutsch

     Switzerland - Deutsch

     Norway - Norwegian

     Sweden - Swedish

     Denmark - Danish

     Finland - Finnish

 
Asia Pacific
     India - English

     Japan - Japanese
 

COMING SOON

Americas
     Brazil
     Mexico
     Colombia
     Chile
     Argentina
     Ecuador
     Peru
     Uruguay
 
Europe / Middle East / Africa
     Spain
     Italy
     France

 

Asia Pacific
     South Korea
     China
     Hong Kong
     Singapore

DEWSII och dess rekommendation

 

Flera aspekter av torra ögonsjukdomar

 

Ophthamologists

För att uppnå global konsensus kring de många aspekterna av torra ögon publicerade Tear Film & Ocular Surface Society (TFOS) 2017 TFOS DEWS II®-rapporten.

Rapporten involverade 150 experter inom klinisk forskning och grundforskning från hela världen och är baserad på en evidensbaserad metod och process. Nedan har vi sammanfattat några av de viktigaste lärdomarna från rapporten.

Vi tror att dessa viktiga punkter kan hjälpa dig få en bättre förståelse om torra ögon och om patienternas problem med tårvätskan, vilket i slutänden hjälper dig hitta rätt lösning för dem. Genom att lindra symtomen på torra ögon kan progressionen av symtom och tecken minskas.

 

Definitionen av torra ögon enligt TFOS DEWS II®


Torra ögon är en multifaktoriell sjukdom som drabbar ögats yta. Sjukdomen kännetecknas av förlorad homeostas hos tårfilmen och åtföljs av symtom från ögonen, där en instabil tårfilm och hyperosmolaritet, inflammation av och skador på ögats yta samt neurosensoriska avvikelser spelar roll för etiologin1.

Friska tårar är en viktig del av den allmänna ögonhälsan och synen. Enligt TFOS DEWS II® finns det två viktiga lager som vi bör ta hänsyn till när det gäller att identifiera patientens problem med tårvätskan.

Eye graphic close up
 1. Lipidlager2: Skyddar och bevarar tårfilmens stabilitet och förhindrar avdunstning och kollaps genom att samverka med det vattenhaltiga lagret.
 2. Vattenhaltigt lager3: Återfuktar, vårdar och skyddar ögats yta. Bidrar till att sprida och stabilisera tårfilmen, smörjer ögats yta och skyddar mot patogener.

 

 

 

Det finns tre typer av torra ögon:

3 types of Dry Eye
 • Torra ögon på grund av vätskebrist Vid torra ögon på grund av vätskebrist uppstår hyperosmolaritet på grund av minskad utsöndring av tårvätska (med normal avdunstning)4
  Torra ögon på grund av avdunstning Vid torra ögon på grund av avdunstning uppstår hyperosmolaritet på grund av kraftig avdunstning, med normal tårkörtelfunktion (beror vanligen på dysfunktion i de meibomska körtlarna [MGD])4
  Blandform Vätskebrist och avdunstning som orsak till torra ögon utesluter inte varandra. I fall med tilltagande besvär med torra ögon är det sannolikt att patienterna uppvisar kännetecken på båda typerna av torra ögon5

 •  

Den onda cirkeln


Dysfunktion i de meibomska körtlarna (MGD) är den vanligaste orsaken till torra ögon. Patogenesen för både MGD och torra ögon kan beskrivas som en "ond cirkel": de underliggande patofysiologiska mekanismerna för torra ögon och MGD samverkar, vilket resulterar i en dubbel ond cirkel. Vid MGD uppstår den onda cirkeln på grund av mikrobiologiska förändringar som leder till förhöjd smältpunkt för meibum, vilket i sin tur orsakar blockering av de meibomska körtlarna så att den onda cirkeln vid MGD förstärks. Blockeringen av de meibomska körtlarna och inflammationen kopplar samman de två onda cirklarna. MGD-associerad instabilitet hos tårfilmen ger en ingång till den onda cirkeln för torra ögon och leder till hyperosmolaritet och inflammation, vilket både är en orsak till och en följd av torra ögon.

Därför kan torra ögon beskrivas som ett autonomt, självunderhållande sjukdomstillstånd som gradvis kopplas bort från sina ursprungliga orsaker. I den onda cirkeln leder snabbt sönderfall av tårfilmen efter blinkning (instabil tårfilm) till lokal uttorkning och hyperosmolaritet i epitelet på ögats yta. Detta leder i sin tur till apoptos, inflammation och förlust av mucinproducerande bägarceller. Denna kaskad av mekanismer, som involverar osmotisk, mekanisk och inflammatorisk stress, förstör bägarcellerna och försvarssystemen på ögats yta, vilket leder till ytterligare skador på tårfilmen och därmed sluter cirkeln.

En faktor med kraftig påverkan som Sjögrens syndrom kan förvärra alla tillstånd som ingår i den onda cirkeln. Andra faktorer, exempelvis hornhinnekirurgi, låg luftfuktighet och högt luftflöde, kontaktlinsanvändning, allergier eller konserveringsmedel, kan störa den reflexstyrda tillförseln av tårvätska till ögats yta eller göra tårfilmen mindre stabil och därigenom sätta igång den onda cirkeln6
.
 

Genom att titta på komponenterna i den onda cirkeln7 kan vi förstå varför den ständiga påverkan från miljön på ögats yta när den är skadad gör att den onda cirkeln kvarstår, trots att den ursprungliga orsaken har eliminerats eller reducerats. Modellen med den onda cirkeln kan också göra det lättare att utveckla behandlingsstrategier som angriper alla de många mekanismerna som ligger till grund för patofysiologin vid torra ögon.8 Tårsubstitut med osmoskyddande egenskaper9-11 kan till exempel verka på flera punkter för att bryta den onda cirkeln vid torra ögon.9,11,12 Lokala antiinflammatoriska strategier, såsom läkemedel med steroider eller ciklosporin, är inriktade på inflammationen och bidrar till att få stopp på den onda cirkeln.13,14

En bättre förståelse om den onda cirkeln kan alltså förbättra hanteringen av torra ögon med befintliga behandlingar och även bidra till utveckling av nya behandlingar.

Läs mer om förberedelse av torra ögon och ögats yta inför kirurgiska ingrepp genom att registrera dig på OCU-LINK.

 

Registrering för OCU-LINK

Vicious circle scheme

Referenser:

 

 1. Craig JP, et al., TFOS DEWS II Report Executive Summary, The Ocular Surface (2017), ttp://dx.doi.org/10.1016/ j.jtos.2017.08.003

 2. Perry HD. Dry eye disease: pathophysiology, classification, and diagnosis. Am J Manag Care. 2008;14(3 suppl):S79-S87.

 3. Lemp MA, Crews LA, Bron AJ, Foulks GN, Sullivan BD. Distribution of aqueous-deficient and evaporative dry eye in a clinic-based patient cohort: a retrospective study. Cornea. 2012;31(5):472–478.

 4. Craig JP, Nelson JD, Azar DT, et al. TFOS DEWS II report executive summary. Ocul Surf. 2017;15:802-812.

 5. Craig JP, Nichols KK, Akpek EK, et al. TFOS DEWS II definition and classification report. Ocul Surf. 2017;15:276-283.

 6. International Dry Eye Workshop. Report of the International Dry Eye Workshop (DEWS). Ocul Surf 2007;5:61–204.

 7. Baudouin et al, Role Of Hyperosmolarity In The Pathogenesis And Management Of Dry Eye Disease: Proceedings Of The Ocean Group Meeting, The Ocular Surface / October 2013, VOL. 11 NO. 4 / www.theocularsurface.com

 8. Labetoulle M, Baudouin C. From pathogenic considerations to a simplified decision-making schema in dry eye disease. J Fr Ophtalmol 2013;36:543–7.

 9. Baudouin C, Aragona P, Messmer EM, et al. Role of hyperosmolarity in the pathogenesis and management of dry eye disease:

 10. Hamano T, Horimoto K, Lee M, et al. Sodium hyaluronate eyedrops enhance tear film stability. Jpn J Ophthalmol 1996;40:62–5.

 11. Simmons PA, Chang-Lin J-E, Chung Q, et al. Effect of compatible solutes on transepithelial electrical resistance and uptake in primary rabbit corneal epithelial cell layers model. Presented at the Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO), 2007.

 12. Bayhan SA, Bayhan HA, Muhafiz E, et al. Effects of osmoprotective eye drops on tear osmolarity in contact lens wearers. Can J Ophthalmol 2015;50:283–9.

 13. Geerling G, Tauber J, Baudouin C, et al. The International Workshop on Meibomian Gland Dysfunction: report of the Subcommittee on Management and Treatment of Meibomian Gland Dysfunction. Invest Ophthalmol Vis Sci 2011;52:2050–64. 14. Qiao J, Yan X. Emerging treatment options for meibomian gland dysfunction. Clin Ophthalmol 2013;7:1797–803

 14. Qiao J, Yan X. Emerging treatment options for meibomian gland dysfunction. Clin Ophthalmol 2013;7:1797–803