MyAlcon | Norge

Denne siden er tilgjengelig på norsk. Velg nedenfor for andre land.

MyAlcon | Country

This page is available in English. Select below for other countries.

MyAlcon Global Sites

Americas

     Canada - English / Français

     United States - English

 
Europe / Middle East / Africa
     United Kingdom - English

     Germany - Deutsch

     Switzerland - Deutsch

     Norway - Norwegian

     Sweden - Swedish

     Denmark - Danish

     Finland - Finnish

 
Asia Pacific
     India - English

     Japan - Japanese
 

COMING SOON

Americas
     Brazil
     Mexico
     Colombia
     Chile
     Argentina
     Ecuador
     Peru
     Uruguay
 
Europe / Middle East / Africa
     Spain
     Italy
     France

 

Asia Pacific
     South Korea
     China
     Hong Kong
     Singapore

DEWSII® OG ANBEFALINGER

 

Flere aspekter ved tørre øyne

 

Ophthamologists

For å oppnå en global enighet om de mange aspektene ved tørre øyne, publiserte The Tear Film & Ocular Surface Society (TFOS) DEWS II®-rapporten i 2017. Dette var oppfølgeren til den originale TFOS DEWS-publikasjonen fra 2007.

Rapporten omfattet arbeidet til 150 kliniske og grunnleggende forskningseksperter fra hele verden, som benyttet en evidensbasert tilnærming og prosedyre. Nedenfor har vi gitt deg en oversikt over noen av de viktigste konklusjonene fra rapporten.

Vi mener at disse nøkkelpunktene kan bidra til å gi deg en bedre forståelse av tørt-øye-syndrom og hjelpe med å identifisere pasientens tåremangel, slik at du kan finne den riktige løsningen for dem. Lindring av symptomer på tørre øyne kan redusere utviklingen av symptomer og tegn.

 

TFOS DEWS II® – Definisjon av tørre øyne

 

Tørre øyne er en multifaktoriell sykdom på øyets overflate som er karakterisert ved at tårefilmen har tapt sin homeostase, og er ledsaget av okulære symptomer, der en ustabil tårefilm, hyperosmolaritet, overflatebetennelse og skade på øyets overflate samt nevrosensoriske avvik har etiologisk betydning1. Sunne tårer er en viktig del av generell øyehelse og syn. TFOS DEWS II® antyder at det er to hovedlag som må vurderes når vi skal identifisere pasientens tåremangel.

Eye graphic close up
 1. Lipidlag2: Beskytter og opprettholder tårefilmens stabilitet, og fungerer sammen med det mucin-vannholdige laget for å hindre fordamping og kollaps.
 2. Mucin-vannholdig lag3: Fukter, nærer og beskytter øyets overflate. Bidrar til å spre og stabilisere tårefilmen, smører øyets overflate og beskytter mot patogener.

 

 

 

Det finnes 3 typer tørre øyne:

3 types of Dry Eye
 • Tørre øyne med nedsatt tåreproduksjon Ved tørre øyne, som skyldes nedsatt tåreproduksjon oppstår det hyperosmolarite i tårevæsken og er et resultat av redusert tåredannelse (med normal fordamping)4

  Tørre øyne på grunn av fordamping Ved tørre øyne med fordamping er tårevæskens hyperosmolaritet en følge av overdreven fordamping, med normal tårekjertelfunksjon (vanligvis på grunn av meibomsk kjerteldysfunksjon [MGD])4

  Blandet Tørre øyne med nedsatt tåreproduksjon og fordamping er ikke gjensidig utelukkende. Etter hvert som tørre øyne utvikler seg, øker sannsynligheten for at pasienter vil vise tegn på begge typene5

 •  

Den onde sirkelen

 

Meibomsk kjerteldysfunksjon (MGD) er den vanligste årsaken til tørt-øye-syndrom. Patogenesen til både MGD og tørt-øye-syndrom kan beskrives som en "ond sirkel": det finnes en interaksjon mellom de underliggende patofysiologiske mekanismene til tørt-øye-syndrom og MGD, noe som gir i en dobbel ond sirkel. Den onde sirkelen ved MGD selvstimuleres av mikrobiologiske endringer, noe som fører til økt smeltetemperatur i meibum med påfølgende meibomsk kjertelblokkering, og dermed forsterkes den onde MGD-sirkelen. Blokkering, atrofi og inflammasjon i de meibomske kjertlene knytter de to onde sirklene direkte sammen. Ustabil tårefilm forbundet med MGD utgjør en inngangsport til den onde sirkelen for tørt-øye-syndrom, og fører til hyperosmolaritet og inflammasjon, som både er en årsak til og en konsekvens av tørt-øye-syndrom.

Tørt-øye-syndrom kan derfor beskrives som en autonom, selvopprettholdende sykdomstilstand som gradvis kobles fra det som opprinnelig forårsaket tilstanden. I den onde sirkelen fører tårefilmens raske oppbrytning etter blunking (ustabilitet i tårefilmen) til lokal uttørking og hyperosmolaritet i epiteloverflaten. Dette fører igjen til apoptose, inflammasjon og tap av mucinproduserende begerceller. Denne utløsingen av flertallige mekanismer – som involverer osmotisk, mekanisk og inflammatorisk stress – ødelegger begerceller og forsvarssystemer i øyets overflate, noe som fører til ytterligere skade på tårefilmen og dermed lukker sirkelen.


En hovedårsak som Sjögrens syndrom kan stimulere alle tilstander i den onde sirkelen. Andre faktorer, som hornhinnekirurgi, lav fuktighet og høy luftstrøm, bruk av kontaktlinser, allergier eller konserveringsmidler, kan forstyrre den reflektoriske tåreforsyningen til øyets overflate eller øke ustabiliteten i tårefilmen, og dermed starte den onde sirkelen6.
 

Ideen om den onde sirkelen7 gjør det mulig for oss å forstå – når den onde sirkelen først er satt igang – hvordan kontinuerlige miljøutfordringer som virker på en svekket okulær overflate gjør at den onde sirkelen vedvarer, selv om den opprinnelige årsaken er fjernet eller redusert. Forklaringen med den onde sirkelen kan også fremme utviklingen av behandlingsstrategier som kan rette seg mot de mange underliggende mekanismene i patofysiologien for tørt-øye-syndrom samtidig8. For eksempel kan tåreerstatninger med osmobeskyttende egenskaper9-11 virke på flere punkter for å bryte den onde sirkelen ved tørt-øye-syndrom.9,11,12 Topikale antiinflammatoriske strategier, for eksempel de som inneholder steroider eller ciklosporin, retter seg mot inflammasjon og hjelper med å stoppe sirkelen.13,14

En bedre forståelse av den onde sirkelen kan dermed forbedre håndtering av tørt-øye-syndrom med de behandlingene som allerede finnes, og kan også bidra i utviklingen av nye behandlinger.

Finn ut mer om tørre øyne og klargjøring av øyets overflate for kirurgi ved å registrere deg i OCU-LINK.

Vicious circle scheme

Referanser:

 

 1. Craig JP, et al., TFOS DEWS II Report Executive Summary, The Ocular Surface (2017), ttp://dx.doi.org/10.1016/ j.jtos.2017.08.003

 2. Perry HD. Dry eye disease: pathophysiology, classification, and diagnosis. Am J Manag Care. 2008;14(3 suppl):S79-S87.

 3. Lemp MA, Crews LA, Bron AJ, Foulks GN, Sullivan BD. Distribution of aqueous-deficient and evaporative dry eye in a clinic-based patient cohort: a retrospective study. Cornea. 2012;31(5):472–478.

 4. Craig JP, Nelson JD, Azar DT, et al. TFOS DEWS II report executive summary. Ocul Surf. 2017;15:802-812.

 5. Craig JP, Nichols KK, Akpek EK, et al. TFOS DEWS II definition and classification report. Ocul Surf. 2017;15:276-283.

 6. International Dry Eye Workshop. Report of the International Dry Eye Workshop (DEWS). Ocul Surf 2007;5:61–204.

 7. Baudouin et al, Role Of Hyperosmolarity In The Pathogenesis And Management Of Dry Eye Disease: Proceedings Of The Ocean Group Meeting, The Ocular Surface / October 2013, VOL. 11 NO. 4 / www.theocularsurface.com

 8. Labetoulle M, Baudouin C. From pathogenic considerations to a simplified decision-making schema in dry eye disease. J Fr Ophtalmol 2013;36:543–7.

 9. Baudouin C, Aragona P, Messmer EM, et al. Role of hyperosmolarity in the pathogenesis and management of dry eye disease:

 10. Hamano T, Horimoto K, Lee M, et al. Sodium hyaluronate eyedrops enhance tear film stability. Jpn J Ophthalmol 1996;40:62–5.

 11. Simmons PA, Chang-Lin J-E, Chung Q, et al. Effect of compatible solutes on transepithelial electrical resistance and uptake in primary rabbit corneal epithelial cell layers model. Presented at the Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO), 2007.

 12. Bayhan SA, Bayhan HA, Muhafiz E, et al. Effects of osmoprotective eye drops on tear osmolarity in contact lens wearers. Can J Ophthalmol 2015;50:283–9.

 13. Geerling G, Tauber J, Baudouin C, et al. The International Workshop on Meibomian Gland Dysfunction: report of the Subcommittee on Management and Treatment of Meibomian Gland Dysfunction. Invest Ophthalmol Vis Sci 2011;52:2050–64. 14. Qiao J, Yan X. Emerging treatment options for meibomian gland dysfunction. Clin Ophthalmol 2013;7:1797–803

 14. Qiao J, Yan X. Emerging treatment options for meibomian gland dysfunction. Clin Ophthalmol 2013;7:1797–803