MyAlcon | Ελλάδα

Αυτή η σελίδα είναι διαθέσιμη στα ελληνικά. Επιλέξτε παρακάτω για άλλες χώρες.

Επιλέξτε άλλη χώρα

Όροι Χρήσης

1. Επισκόπηση

Οι ακόλουθοι όροι χρήσης (οι «Όροι χρήσης») είναι μια δεσμευτική νομική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και την Alcon Vision LLC, μια αμερικανική εταιρεία που εδρεύει στο Fort Worth, Τέξας, ΗΠΑ, για λογαριασμό της ίδιας και των θυγατρικών της υπό κοινή ιδιοκτησία και έλεγχο ( συλλήβδην, «Alcon»). Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπουν τη χρήση από μέρους σας οποιουδήποτε ιστότοπου που λειτουργεί από ή για λογαριασμό της Alcon και συνδέεται με τους παρόντες Όρους Χρήσης (οι «Ιστότοποι»).

Ανάλογα με τον τόπο διαμονής σας, ορισμένες διατάξεις των παρόντων Όρων Χρήσης ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς. Οι διατάξεις των παρόντων Όρων Χρήσης θα εφαρμόζονται στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία.

2. Αποδοχή Όρων

Με τη χρήση των Ιστότοπων, δηλώνετε τη συμφωνία σας με τους Όρους Χρήσης και εγγυάστε ότι κατέχετε το νόμιμο δικαίωμα και τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε τους Ιστότοπους σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης.

Εάν δεν συμφωνείτε με όλους τους παρόντες Όρους Χρήσης, πρέπει να διακόψετε αμέσως τη χρήση των Ιστότοπων. Η Alcon διατηρεί το δικαίωμα, κατά την κρίση της, να ενημερώσει ή να αναθεωρήσει τους Όρους Χρήσης χωρίς ειδοποίηση προς εσάς. Η συνέχιση της χρήσης των Ιστότοπων μετά από ενημέρωση των παρόντων Όρων Χρήσης συνιστά αποδοχή αυτών των ενημερώσεων.

3. Πεδίο χρήσης

Οι Ιστότοποι και οι συναφείς πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο προορίζονται μόνο για γενικούς ενημερωτικούς σκοπούς. Η Alcon σάς εξουσιοδοτεί να δημιουργήσετε ένα ηλεκτρονικό ή έντυπο αντίγραφο των πληροφοριών που δημοσιεύονται σε οποιαδήποτε σελίδα στους Ιστότοπους, υπό την προϋπόθεση ότι το αντίγραφο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για μη εμπορικούς, προσωπικούς σκοπούς και επιπλέον υπό την προϋπόθεση ότι οποιοδήποτε τέτοιο αντίγραφο προστατεύεται από όλα τα πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, καθώς και άλλες ιδιοκτησιακής φύσεως ανακοινώσεις και επεξηγήσεις που περιέχονται στους Ιστότοπους. Οποιαδήποτε άλλη αναπαραγωγή ή αντιγραφή οποιουδήποτε υλικού ή σχεδιαστικών στοιχείων των Ιστότοπων χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Alcon απαγορεύεται αυστηρά. Απαγορεύεται η συστηματική ανάκτηση δεδομένων ή άλλου περιεχομένου από τους Ιστότοπους για τη δημιουργία ή τη μεταγλώττιση, άμεσα ή έμμεσα, συλλογής, συνόλου, βάσης δεδομένων ή καταλόγου χωρίς τη γραπτή άδεια της Alcon.

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι όλο το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στους Ιστότοπους ανήκει, ελέγχεται ή παραχωρείται με σχετική άδεια στην Alcon και προστατεύεται με χαρακτηριστική εμφάνιση, πνευματικά δικαιώματα, εμπορικό σήμα, σήμα υπηρεσίας, ευρεσιτεχνία ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και νόμους. Εκτός εάν εξουσιοδοτείστε ρητά από την Alcon, συμφωνείτε να μην τροποποιείτε, ενοικιάζετε, μισθώνετε, δανείζετε, πωλείτε, διανέμετε ή δημιουργείτε παράγωγα έργα που βασίζονται πλήρως ή εν μέρει στους Ιστότοπους. Επιφυλασσόμαστε των τυχόν νομίμων δικαιωμάτων που δεν παραχωρούνται ρητά με το παρόν έγγραφο.  Αιτήματα για άδεια αναπαραγωγής οποιουδήποτε περιεχομένου που περιέχεται στους Ιστότοπους θα πρέπει να απευθύνεται στην Corporate Communications, Alcon Vision LLC, 6201 South Freeway, Fort Worth, TX 76134 USA.

Δεν επιτρέπεται να επιχειρήσετε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε οποιοδήποτε τμήμα ή χαρακτηριστικό των Ιστότοπων ή άλλων συστημάτων ή δικτύων που είναι συνδεδεμένα με τους Ιστότοπους ή σε οποιονδήποτε διακομιστή Alcon ή σε οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες που προσφέρονται ή παρέχονται διά των Ιστότοπων, μέσω εισβολής, «εξόρυξης» κωδικών πρόσβασης ή με οποιοδήποτε άλλο παράνομο μέσο.

Δεν μπορείτε να διερευνήσετε, να σαρώσετε ή να ελέγξετε την ευπάθεια των Ιστότοπων ή οποιουδήποτε δικτύου που είναι συνδεδεμένο με τους Ιστότοπους ούτε να παραβιάσετε τα μέτρα ασφάλειας ή ελέγχου ταυτότητας στους Ιστότοπους ή σε οποιοδήποτε δίκτυο που είναι συνδεδεμένο με τους Ιστότοπους. Δεν μπορείτε να αντιστρέψετε την αναζήτηση, να εντοπίσετε ή να επιδιώξετε να εντοπίσετε οποιαδήποτε πληροφορία για οποιονδήποτε άλλο χρήστη ή επισκέπτη των Ιστότοπων ή οποιονδήποτε άλλο πελάτη της Alcon, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε λογαριασμού Alcon που δεν σας ανήκει, ανατρέχοντας στην πηγή του ή να εκμεταλλευτείτε τους Ιστότοπους ή οποιαδήποτε υπηρεσία ή πληροφορία που διατίθεται ή προσφέρεται από ή μέσω των Ιστότοπων, με οποιονδήποτε τρόπο και με σκοπό την αποκάλυψη οποιασδήποτε πληροφορίας εκτός από τις δικές σας πληροφορίες, όπως προβλέπεται από τους Ιστότοπους.

4. Τερματισμός Πρόσβασης

Η Alcon διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να τερματίσει την πρόσβασή σας σε όλους ή σε μέρος των Ιστότοπων, με ή χωρίς ειδοποίηση προς εσάς. Συμφωνείτε ότι η Alcon δεν φέρει καμία ευθύνη απέναντι σε εσάς ή σε οποιονδήποτε τρίτο για τυχόν τερματισμό της πρόσβασής σας στους Ιστότοπους. Μετά τον τερματισμό, οι διατάξεις των παρόντων Όρων Χρήσης που, από τη φύση τους προορίζονται να επιβιώσουν από τον τερματισμό ή τη λήξη, θα συνεχίσουν να ισχύουν.

5. Απόρρητο και Εμπιστευτικότητα

Η Πολιτική Απορρήτου («Πολιτική Απορρήτου») της Alcon αποτελεί μέρος των παρόντων Όρων Χρήσης και ενσωματώνεται στο παρόν έγγραφο διά παραπομπής. Με την αποδοχή των Όρων Χρήσης συμφωνείτε με τη συλλογή, διατήρηση και επεξεργασία των πληροφοριών σας από τους Ιστότοπους όπως περιγράφεται στην Πολιτική Απορρήτου.

Χρησιμοποιώντας τους Ιστότοπους, αναγνωρίζετε ότι οι διαδικτυακές διαβιβάσεις δεν είναι ποτέ εντελώς ιδιωτικές ή ασφαλείς. Κατανοείτε ότι οποιοδήποτε μήνυμα ή πληροφορία στέλνετε στους Ιστότοπους ενδέχεται να διαβαστεί ή να υποκλαπεί από άλλους, ακόμη και αν υπάρχει ειδική ειδοποίηση ότι μια συγκεκριμένη διαβίβαση είναι κρυπτογραφημένη.

Εάν στείλετε οποιεσδήποτε προτάσεις, εφευρέσεις, τροποποιήσεις, βελτιώσεις, έννοιες, ιδέες ή άλλα σχόλια («Σχόλια») στην Alcon, η Alcon δεν θα έχει καμία υποχρέωση να προστατεύσει ή να διατηρήσει την ιδέα εμπιστευτική.  Με το παρόν εκχωρείτε στην Alcon μια διαρκή, αμετάκλητη, παγκόσμια, πλήρως εξοφλημένη και μη υποκείμενη σε τέλη χρήσης, μεταβιβάσιμη και υπο-αδειοδοτήσιμη άδεια επί των Σχολίων και όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των λοιπών δικαιωμάτων χρήσης, τροποποίησης, ανάπτυξης, δημιουργίας παράγωγων έργων που βασίζονται στα Σχόλια και καθ’ οιονδήποτε τρόπο τα αξιοποιούν με όλες τις μορφές, τους μορφότυπους και τους τρόπους διά παντός σε όλο τον κόσμο για οποιονδήποτε σκοπό, εμπορικό ή άλλο, χωρίς προειδοποίηση, αποζημίωση ή/και έγκριση προς ή από εσάς ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή οντότητα, με την επιφύλαξη στην Πολιτική Απορρήτου μας. Δηλώνετε και εγγυάστε ότι κατέχετε ή ελέγχετε με άλλον τρόπο όλα τα δικαιώματα σε οποιαδήποτε τέτοια Σχόλια, καθώς και ότι η δημοσίευση και χρήση των Σχολίων σας δεν θα παραβιάζει τα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου μέρους.

6. Αγορές

Κάνοντας μια παραγγελία αγαθών ή υπηρεσιών μέσω οποιουδήποτε από τους Ιστότοπους, δηλώνετε ότι τα αγαθά ή οι υπηρεσίες που παραγγείλατε θα χρησιμοποιηθούν μόνο με νόμιμο τρόπο. Η Alcon διατηρεί το δικαίωμα, με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, να προβεί σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες ενέργειες: (i) να περιορίσει τη διαθέσιμη ποσότητα ή να διακόψει οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία· (ii) να επιβάλλει όρους για την τήρηση οποιουδήποτε κουπονιού, κωδικού κουπονιού, κωδικού προσφοράς ή άλλης παρόμοιας προωθητικής ενέργειας· (iii) να απαγορεύσει σε οποιονδήποτε χρήστη να πραγματοποιήσει ή να ολοκληρώσει οποιαδήποτε ή όλες τις συναλλαγές· και (iv) να αρνηθεί να παράσχει σε οποιονδήποτε χρήστη οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία. Συμφωνείτε να εξοφλείτε όλες τις χρεώσεις που ενδέχεται να προκύψουν από εσάς ή για λογαριασμό σας μέσω των Ιστότοπων στην τιμή ή στις τιμές που ισχύουν όταν προκύπτουν τέτοιες χρεώσεις, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, όλων των εξόδων αποστολής και διαχείρισης. Επιπλέον, παραμένετε υπεύθυνοι για τυχόν φόρους που ενδέχεται να ισχύουν για τις συναλλαγές σας.

Εάν επιθυμείτε να αγοράσετε προϊόντα ή υπηρεσίες που διατίθενται μέσω των Ιστότοπων, ενδέχεται να σας ζητηθεί να παράσχετε ορισμένες πληροφορίες σε σχέση με μια τέτοια αγορά, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του αριθμού της πιστωτικής σας κάρτας ή άλλου αριθμού λογαριασμού πληρωμής, της διεύθυνσης χρέωσής σας και των στοιχείων αποστολής σας. ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ, ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΚΑΙ ΕΓΓΥΑΣΤΕ ΟΤΙ (Ι) ΕΙΣΤΕ ΔΕΚΑΟΚΤΩ (18) ΕΤΩΝ Ή ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΚΑΙ (II) ΕΧΕΤΕ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΑ ΜΕΣΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΓΕΤΕ. Με την παροχή των εν λόγω πληροφοριών, εξουσιοδοτείτε τη χρήση τους σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου μας, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της παροχής των εν λόγω πληροφοριών σε τρίτους για σκοπούς εκτέλεσης παραγγελιών και επεξεργασίας πληρωμών.

7. Πληροφορίες Προϊόντος

Η Alcon προσφέρει προϊόντα για τη διάγνωση, την πρόληψη και τη θεραπεία ιατρικών παθήσεων, ιδιαίτερα ιατρικών παθήσεων που σχετίζονται με την υγεία των ματιών ή την όραση.  Αυτά τα προϊόντα ελέγχονται από κρατικούς φορείς σε καθεμία από τις χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται η Alcon. Οι Ιστότοποι περιέχουν πληροφορίες σχετικά με προϊόντα τα οποία ενδέχεται να είναι ή να μην είναι διαθέσιμα σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη χώρα, να είναι διαθέσιμα με διαφορετικά εμπορικά σήματα σε διαφορετικές χώρες και, κατά περίπτωση, να εγκριθούν ή να διευκρινιστούν προς έγκριση από δημόσιο ρυθμιστικό φορέα για πώληση ή χρήση με διαφορετικές ενδείξεις και περιορισμούς σε διάφορες χώρες. Τίποτε από το περιεχόμενο των Ιστοτόπων δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως προώθηση ή πρόσκληση για οποιοδήποτε προϊόν ή για χρήση οποιουδήποτε προϊόντος με συγκεκριμένο τρόπο που δεν επιτρέπεται από κανένα σχετικό νόμο ή κανονισμό στη δικαιοδοσία σας. Συγκεκριμένες ερωτήσεις σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τη χρήση των προϊόντων που περιγράφονται στους Ιστότοπους θα πρέπει να απευθύνονται στην τοπική σας θυγατρική Alcon.   

8. Ιατρική συμβουλή

Η ALCON ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΟΧΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. Τίποτε από το περιεχόμενο των Ιστοτόπων δεν προορίζεται να υποκαταστήσει την επαγγελματική ιατρική συμβουλή, τη διάγνωση ή τη θεραπεία της πάθησής σας.

Συγκεκριμένες ερωτήσεις σχετικά με την πάθησή σας και την κατάλληλη θεραπεία θα πρέπει να απευθύνονται στον πάροχο υγειονομικής περίθαλψής σας. Ποτέ δεν πρέπει να αγνοείτε τις επαγγελματικές ιατρικές συμβουλές ή να καθυστερείτε να την αναζητήσετε βασιζόμενοι σε κάτι που έχετε διαβάσει στους Ιστότοπους.

ΕΑΝ ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΠΑΘΗΣΗ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ή ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΠΕΙΛΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΣΑΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΑΜΕΣΑ ΜΕ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ.

9. Ακρίβεια Πληροφοριών

Παρόλο που προσπαθούμε να διατηρήσουμε την ακεραιότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών στους Ιστότοπους, δεν παρέχουμε εγγυήσεις ως προς την ορθότητα, την πληρότητα ή την ακρίβειά τους. Οι Ιστότοποι ενδέχεται να περιέχουν τυπογραφικά λάθη, ανακρίβειες ή άλλα λάθη ή παραλείψεις. Επίσης, μη εξουσιοδοτημένες προσθήκες, διαγραφές ή τροποποιήσεις θα μπορούσαν να γίνουν στους Ιστότοπους από τρίτους εν αγνοία μας. Εάν πιστεύετε ότι οι πληροφορίες που βρίσκονται στους Ιστότοπους είναι ανακριβείς ή μη εξουσιοδοτημένες, ενημερώστε μας επικοινωνώντας μαζί μας.

Οι Ιστότοποι ενδέχεται να περιέχουν πληροφορίες, ειδήσεις ή/και δελτία τύπου σχετικά με την Alcon. Αποποιούμαστε κάθε καθήκον ή υποχρέωση ενημέρωσης οποιωνδήποτε τέτοιων πληροφοριών, ειδήσεων ή δελτίων τύπου, ευθύνεστε δε οι ίδιοι για την εμπιστοσύνη που δείχνετε σε πληροφορίες οι οποίες περιέχονται σε αυτά τα υλικά.

10. Σύνδεσμοι σε Ιστότοπους τρίτων

Οι Ιστότοποι ενδέχεται να περιέχουν συνδέσμους προς ιστότοπους που ανήκουν σε τρίτα μέρη ή η λειτουργία τους πραγματοποιείται από τρίτα μέρη («Συνδεδεμένοι ιστότοποι»). Οι Συνδεδεμένοι ιστότοποι δεν υπόκεινται στον έλεγχο της Alcon, η δε Alcon δεν είναι υπεύθυνη για την ακρίβεια, τη συλλογή και τη χρήση των πληροφοριών σας, τη συμμόρφωση με τα πνευματικά δικαιώματα, τη νομιμότητα, την ευπρέπεια ή οποιαδήποτε άλλη πτυχή οποιουδήποτε Συνδεδεμένου ιστότοπου ή του περιεχομένου που εμφανίζεται σε αυτόν ή μέσω αυτού, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, οποιουδήποτε συνδέσμου που περιέχεται σε έναν Συνδεδεμένο ιστότοπο ή τυχόν αλλαγών ή ενημερώσεων σε έναν Συνδεδεμένο ιστότοπο. Η Alcon σας παρέχει Συνδεδεμένους ιστότοπους μόνο για διευκόλυνση, η δε συμπερίληψη αυτών των Συνδεδεμένων ιστότοπων δεν αποτελεί έγκριση από την Alcon υπέρ οποιασδήποτε εταιρείας ή οποιουδήποτε περιεχομένου, αγαθών ή υπηρεσιών που προωθούνται ή προσφέρονται στον Συνδεδεμένο ιστότοπο. Η Alcon δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που μπορεί να προκύψει από τη χρήση ή την εμπιστοσύνη σας σε τέτοιες εταιρείες, περιεχόμενο, αγαθά ή υπηρεσίες. Η Alcon δεν ασκεί κανέναν έλεγχο και δεν είναι υπεύθυνη για τις αλληλεπιδράσεις σας με τρίτα μέρη. Τυχόν συναλλαγές που πραγματοποιείτε με αυτά τα τρίτα μέρη είναι συμφωνίες που συνάπτετε με το εκάστοτε τρίτο μέρος, η δε Alcon δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος σε τέτοιες συναλλαγές ή συμφωνίες. Θα πρέπει να βασιστείτε στη δική σας ανεξάρτητη κρίση όσον αφορά την αλληλεπίδρασή σας με αυτούς τους Συνδεδεμένους ιστότοπους.

11. Σύνδεσμοι από Ιστότοπους τρίτων

Μπορείτε να συνδεθείτε με τους Ιστότοπους υπό τον όρο ότι το κάνετε με τρόπο δίκαιο και νόμιμο. Η Alcon διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει, χωρίς προειδοποίηση, την άδειά σας για σύνδεση με τους Ιστότοπους.

12. Λογαριασμός, Κωδικός πρόσβασης, Εμπιστευτικότητα και Ασφάλεια

Ενδέχεται να σας ζητηθεί να κοινοποιήσετε λογαριασμό και κωδικό πρόσβασης για να αποκτήσετε πρόσβαση σε τμήματα των Ιστότοπων.

Όταν δημιουργείτε έναν λογαριασμό, συμφωνείτε: (i) να παρέχετε ακριβείς, τρέχουσες και πλήρεις πληροφορίες για τον εαυτό σας· και (ii) να διατηρείτε και να ενημερώνετε αμέσως αυτές τις πληροφορίες για να είναι ακριβείς, ενημερωμένες και πλήρεις. Εάν παράσχετε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία που είναι αναληθής, ανακριβής ή ελλιπής, ή έχουμε βάσιμους λόγους να υποπτευόμαστε ότι αυτές οι πληροφορίες είναι αναληθείς, ανακριβείς ή ελλιπείς, έχουμε το δικαίωμα να αναστείλουμε ή να τερματίσουμε οποιονδήποτε λογαριασμό δημιουργήσετε σε σχέση με την εκ μέρους σας χρήση των Ιστότοπων και να αρνηθούμε οποιαδήποτε και όλη την τρέχουσα ή μελλοντική χρήση των Ιστότοπων ή οποιουδήποτε μέρους αυτών.

Εάν υποβάλετε προσωπικά στοιχεία που σχετίζονται με άλλα άτομα σε εμάς ή στους παρόχους υπηρεσιών μας σε σχέση με τους Ιστότοπους, δηλώνετε ότι έχετε την εξουσία να το πράξετε και ότι μας επιτρέπετε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου της Alcon.

Συμφωνείτε ότι ευθύνεστε πλήρως για κάθε πρόσβαση, χρήση και δραστηριότητες που πραγματοποιούνται με τον λογαριασμό και τον κωδικό πρόσβασής σας. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας του λογαριασμού και του κωδικού πρόσβασής σας. Δεν πρέπει να αποκαλύπτετε τον λογαριασμό και τον κωδικό πρόσβασής σας σε κανέναν. Δεν πρέπει να αφήνετε κανέναν υπολογιστή χωρίς επίβλεψη ενώ είστε συνδεδεμένοι σε οποιονδήποτε από τους Ιστότοπους. Συμφωνείτε να ειδοποιήσετε αμέσως την Alcon για οποιαδήποτε παραβίαση της ασφάλειας του λογαριασμού ή του κωδικού πρόσβασής σας, όπως κλοπή, μη εξουσιοδοτημένη χρήση, απόπειρα χρήσης ή παραβίαση. Συμφωνείτε να βγαίνετε και να αποσυνδέεστε από τον λογαριασμό σας στο τέλος κάθε συνεδρίας. Ο λογαριασμός και ο κωδικός πρόσβασης δεν πρέπει να διαβιβάζονται από το άτομο για το οποίο δημιουργήθηκαν. Η Alcon μπορεί να αποκτά λογαριασμούς αντικατάστασης κατά την αποκλειστική της κρίση. Ενδέχεται να θεωρηθείτε υπεύθυνοι για απώλειες που προκύπτουν σε βάρος της Alcon ή οποιουδήποτε άλλου χρήστη ή επισκέπτη των Ιστότοπων λόγω κάποιου άλλου που χρησιμοποιεί τον λογαριασμό ή τον κωδικό πρόσβασής σας ως αποτέλεσμα της αδυναμίας σας να διατηρήσετε τα στοιχεία του λογαριασμού σας ασφαλή και εμπιστευτικά.

13. Καμία παράνομη ή απαγορευμένη χρήση

Ως προϋπόθεση για τη χρήση των Ιστότοπων από εσάς, εγγυάστε ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε τους Ιστότοπους για οποιονδήποτε σκοπό που είναι παράνομος ή απαγορεύεται από τους παρόντες Όρους Χρήσης. Συγκεκριμένα, εγγυάστε ότι: (i) δεν θα χρησιμοποιείτε τους Ιστότοπους με οποιονδήποτε τρόπο που θα μπορούσε να προκαλέσει ζημία, να απενεργοποιήσει, να επιβαρύνει ή να βλάψει τους Ιστότοπους ή οποιονδήποτε χρήστη των Ιστότοπων ή να παρέμβει στη χρήση των Ιστότοπων από οποιοδήποτε άλλο μέρος ή να παρέμβει ή να βλάψει Ιστότοπους ή συστήματα τρίτων· (ii) δεν θα χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε συσκευή, λογισμικό ή ρουτίνα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, τυχόν ιών, δούρειων ίππων, σκουληκιών, ωρολογιακών βομβών ή αυτοματοποιημένων ή ημι-αυτοματοποιημένων διαδικασιών για την αποστολή μηνυμάτων ακύρωσης τρίτων (Cancelbots) που προορίζονται να βλάψουν ή να παρέμβουν στην ορθή λειτουργία των Ιστότοπων ή να υποκλέψουν ή να απαλλοτριώσουν οποιοδήποτε σύστημα , δεδομένα ή προσωπικές πληροφορίες από τους Ιστότοπους· (iii) δεν θα υποβάλλετε, αναφορτώνετε, αναρτάτε η διαβιβάζετε οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνία ή περιεχόμενο οποιουδήποτε τύπου που α) προσβάλλει ή παραβιάζει δικαιώματα οποιουδήποτε μέρους, β) είναι ψευδή, ανακριβή, παραπλανητικά ή δόλια, ή γ) παραβιάζει οποιονδήποτε εφαρμοστέο νόμο, καταστατικό, κανόνα ή κανονισμό· (iv) δεν θα αφαιρείτε τυχόν εμπορικά σήματα ή ειδοποιήσεις πνευματικών δικαιωμάτων που περιέχονται στους Ιστότοπους ή στο περιεχόμενό τους· (v) δεν θα χρησιμοποιείτε χειροποίητα ή αυτοματοποιημένα μέσα για να «χτενίζετε», εξορύσσετε, να «ξύνετε», να παγιδεύετε ή να δημιουργείτε ακριβή αντίγραφα των Ιστότοπων ή του περιεχομένου· (vi) δεν θα αποσυναρμολογείτε, απομεταγλωττίζετε ή αναπαράγετε τους Ιστοτόπους ή το περιεχόμενο· ή (vii) δεν θα προσπαθείτε να παραβιάσετε, να καταστρατηγήσετε ή να παρακάμψετε οποιαδήποτε τεχνολογία κρυπτογράφησης ή μέτρα ασφαλείας που αφορούν τους Ιστότοπους ή τα συστήματα της Alcon ή οποιουδήποτε τρίτου μέρους ή να αποκτήσετε οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε τέτοια συστήματα.

14. Ειδικές διατάξεις που ισχύουν για χρήστες εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής

Εάν βρίσκεστε σε χώρα που τελεί υπό καθεστώς εμπορικού αποκλεισμού από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή περιλαμβάνεστε στον κατάλογο των ειδικώς κατονομαζόμενων υπηκόων τέτοιων χωρών που τηρεί το Υπουργείο Οικονομικών των Η.Π.Α., ενδέχεται να μην έχετε τη δυνατότητα να πραγματοποιείτε εμπορικές δραστηριότητες στους Ιστότοπους.

15. Αξιώσεις για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων

Οι ισχυρισμοί ότι το περιεχόμενο στους Ιστότοπους παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα τρίτων θα πρέπει να αποστέλλονται στη διεύθυνση General Counsel, Alcon Vision LLC, 6201 South Freeway, Fort Worth, TX 76134 USA. Η Alcon θα προσπαθήσει να αφαιρέσει έγκαιρα οποιοδήποτε περιεχόμενο που παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα οποιουδήποτε ατόμου βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας μετά τη λήψη γραπτής ειδοποίησης κατά τρόπο που να συνάδει με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

16. Δίκαιη αρωγή

Αναγνωρίζετε ότι οποιαδήποτε παραβίαση αυτών των Όρων Χρήσης θα έχει ως αποτέλεσμα ανεπανόρθωτη βλάβη για την οποία η αποζημίωση δεν θα ήταν επαρκής επανόρθωση.  Ως εκ τούτου, εκτός από άλλα δικαιώματα και μέτρα αποκατάστασης που άλλως διατίθενται βάσει της νομοθεσίας, η Alcon δικαιούται να ζητήσει άμεση δίκαιη αρωγή, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών μέτρων, ανάλογα με την περίπτωση. Εάν η Alcon επιδιώξει την εφαρμογή οποιωνδήποτε μέτρων δίκαιης αποκατάστασης, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο ούτε παρίσταται κάποιο κώλυμα προκειμένου να επιδιώξει την άσκηση ένδικων μέσων, ενώ δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι έχει επιλέξει συγκεκριμένα ένδικα μέσα. Τα εν λόγω ένδικα μέσα αποτελούν επιπρόσθετη επιλογή σε σχέση με οποιαδήποτε άλλα μέτρα αποκατάστασης που δύναται να έχει η Alcon βάσει της νομοθεσίας ή της αρχής της ευθυδικίας.

17. Αποποίηση Εγγυήσεων

ΟΙ ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΟΥΝ» ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΣΚΟΠΟ Ή ΤΗΣ ΜΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ. Η ALCON ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΔΗΛΩΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΟΤΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ Ή ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΕΣ, ΠΛΗΡΕΣ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΟ Ή ΟΡΘΟ· ΟΤΙ ΟΙ ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΩΡΑ Ή ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ· ΟΤΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ Ή ΛΑΘΗ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΝΟΝΤΑΙ· Ή ΟΤΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΙΣ ΙΟΥΣ Ή ΑΛΛΑ ΕΠΙΒΛΑΒΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ, ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ.

18. Περιορισμός της ευθύνης

ΟΥΤΕ Η ALCON ΟΥΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΕΡΟΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΜΠΛΕΚΕΤΑΙ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ή ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ Ή ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ή ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΚΑΘ’ ΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ, ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ, ΕΜΜΕΣΗ Ή ΤΙΜΩΡΗΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ, ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΣΑΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ Ή ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΙΣΤΟΤΟΠΟ, Ή ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΩΝ. Η ALCON ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΣΕ ΟΠΟΙΟΥΣΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ), ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ, ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΚΑΘ’ ΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ, η ALCON ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΡΗΤΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ, ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ Ή ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΙΣΤΟΤΟΠΟ. ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΝ Η ΕΙΚΑΖΟΜΕΝΗ ΕΥΘΥΝΗ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ, ΑΜΕΛΕΙΑ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΒΑΣΗ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ Η ALCON ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΜΙΑΣ ΤΕΤΟΙΑΣ ΖΗΜΙΑΣ. ΕΠΕΙΔΗ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ Ή ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ Ή ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΖΗΜΙΩΝ, Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ALCON ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ Ή ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΘΑΝΑΤΟ Ή ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ Ή ΑΠΑΤΗ ΤΗΣ ALCON ΔΕΝ ΘΑ ΙΣΧΥΕΙ ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΑΣ.

ΕΑΝ ΕΙΣΤΕ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑΣ, ΠΑΡΑΙΤΕΙΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 1542 ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΤΗΣ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑΣ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΟΡΙΖΕΙ: «Η ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΕΝ ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΥΣ ΟΤΙ Ο ΠΙΣΤΩΤΗΣ Ή ΤΟ ΠΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΜΕΡΟΣ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΟΥΤΕ ΕΙΚΑΖΕΙ ΟΤΙ ΑΠΟΛΑΥΕΙ ΤΟΥ ΕΝ ΛΟΓΩ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΕΠΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΤΙ, ΕΑΝ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΕ, ΑΥΤΟ ΘΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕ ΟΥΣΙΩΔΩΣ ΤΟΝ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΟΦΕΙΛΕΤΗ Ή ΤΟ ΠΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΜΕΡΟΣ».

Η ALCON ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡΔΗ Ή ΑΛΛΕΣ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ Ή ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ Ή ΤΗΝ ALCON, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΕΑΝ ΕΧΟΥΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΑΣ ΕΥΘΥΝΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΚΥΡΟΣ Ή ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΣ, Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ALCON ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΟΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.

19. Αποζημίωση

Συμφωνείτε να υπερασπιστείτε, να αποζημιώσετε και να τηρήσετε αβλαβή την Alcon και τους διευθυντές, τα στελέχη, τους αντιπροσώπους και τους υπαλλήλους της από και έναντι όλων των υποχρεώσεων, αξιώσεων και εξόδων, συμπεριλαμβανομένων των εύλογων αμοιβών δικηγόρων, που προκύπτουν από Σχόλια που υποβάλλετε, δημοσιεύετε ή διαβιβάζετε μέσω των Ιστότοπων, της χρήσης των Ιστότοπων από εσάς, της παραβίασης των Όρων Χρήσης από εσάς ή της παραβίασης οποιωνδήποτε δικαιωμάτων άλλου προσώπου ή οντότητας.

20. Επιλογή Νομοθεσίας και Φόρουμ

Οι παρόντες Όροι Χρήσης θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Πολιτείας του Τέξας, εξαιρουμένων των κανόνων σύγκρουσης νόμων. Εσείς και η Alcon συμφωνείτε ρητά να υπάγεστε στην αποκλειστική δικαιοδοσία και τα κατά τόπον αρμόδια δικαστήρια της κομητείας Tarrant του Τέξας, σε όλες τις διαφορές που προκύπτουν από ή σχετίζονται με τη χρήση των Ιστότοπων και παραιτείστε από οποιαδήποτε αντίρρηση σχετικά με την εν λόγω δικαιοδοσία ή κατά τόπον αρμοδιότητα.

21. Διαχωρισιμότητα και ενσωμάτωση

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν, οι παρόντες Όροι Χρήσης (μαζί με τα έγγραφα που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο) αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ εσάς και της Alcon και διέπουν τη χρήση των Ιστότοπων από εσάς, αντικαθιστώντας οποιαδήποτε προηγούμενη ή σύγχρονη επικοινωνία και πρόταση (προφορική, γραπτή ή ηλεκτρονική) ανάμεσα σε εσάς και την Alcon. Εάν οποιοδήποτε τμήμα των παρόντων Όρων Χρήσης κριθεί άκυρο ή μη εκτελεστό, αυτό το τμήμα θα περιοριστεί ή θα εξαλειφθεί στον ελάχιστο απαραίτητο βαθμό και θα αντικατασταθεί με έγκυρη διάταξη που ενσωματώνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον σκοπό των παρόντων Όρων Χρήσης, έτσι ώστε να παραμένουν σε πλήρη ισχύ και να παράγουν πλήρη αποτελέσματα.

22. Μη παραίτηση

Η παράλειψη της Alcon να επιβάλει οποιεσδήποτε διατάξεις των παρόντων Όρων Χρήσης ή να ανταποκριθεί σε παραβίαση από εσάς ή άλλα μέρη ουδόλως συνεπάγεται την παραίτησή της από το δικαίωμά της να επιβάλει στη συνέχεια οποιουσδήποτε όρους ή προϋποθέσεις των παρόντων Όρων Χρήσης ή να ενεργήσει σε σχέση με παρόμοιες παραβιάσεις.

23. Διάφορα

Συμφωνείτε ότι καμία κοινοπραξία, εταιρική σχέση, σχέση εργασίας ή αντιπροσωπείας δεν θα υφίσταται μεταξύ εσάς και της Alcon ως αποτέλεσμα των παρόντων Όρων Χρήσης ή της χρήσης των Ιστότοπων από εσάς. Καμία διάταξη που περιέχεται στους παρόντες Όρους Χρήσης δεν αποτελεί παρέκκλιση του δικαιώματος της Alcon να συμμορφώνεται με κυβερνητικά, δικαστικά και σχετικά με την επιβολή της νομοθεσίας αιτήματα ή απαιτήσεις που αφορούν τη χρήση των Ιστότοπων ή των πληροφοριών που παρέχονται ή συλλέγονται από την Alcon σχετικά με τη χρήση αυτή. Έντυπη έκδοση των παρόντων Όρων Χρήσης και οποιασδήποτε ειδοποίησης που παρέχεται σε ηλεκτρονική μορφή θα είναι αποδεκτή σε δικαστικές ή διοικητικές διαδικασίες που βασίζονται ή σχετίζονται με τους παρόντες Όρους Χρήσης στον ίδιο βαθμό και υπό τους ίδιους όρους με άλλα επαγγελματικά έγγραφα και αρχεία τα οποία αρχικά δημιουργούνται και διατηρούνται σε έντυπη μορφή.

1. Strictly Necessary Cookies 2. Functional Cookies 3. Targeting Cookies 4. Performance Cookies. 5. Social Media Cookies

Close 1. Strictly Necessary Cookies Close 2. Functional Cookies Close 3. Targeting Cookies. Close 4. Performance Cookies. Close. 5. Social Media Cookies